آرشیو دسته بندی

صحن هدایت

اوضاع سیاسی-فرهنگی عصر امام صادق

یکی از اموری که در زندگی امام صادق(ع) پوشیده مانده است، مفهوم سیاسی و متعرضانه حوزه وسیع علمی و فقهی امام است. دانشگاه فقه جعفری ناتوانی دستگاه حاکم در اداره امور فکری مردم را ثابت می کرد.
بیشتر بخوانید...

امام صادق‌(ع)، الگوی تقریب مسلمانان

روایات امام صادق‌(ع) در منابع حدیثی ائمه اهل سنت به صورت گسترده نقل شده است که این مهم در کنار آموزه‌های وحدت‌بخش در سیره جعفری، توجه به سیره امام ششم شیعیان را به مثابه الگویی برای تقریب و پیوند مسلمان اجتناب‌ناپذیر می‌نمایاند.
بیشتر بخوانید...