آرشیو دسته بندی

شعر

نجوایی شاعرانه با امام رئوف (ع)

در روزهای آخر ماه ذی القعده، زیارت آن حضرت از راه نزدیک یا دور، سنّت است و از این رو می توان نگاهی هم به اشعار و مدایح شاعران آئینی درباره آن حضرت داشت و از زبان آنان، با امام مهربانیها سخن گفت و نجوا کرد.
بیشتر بخوانید...

تماشا

سیدحسن مبارز: یا حضرت معصومه نگاهی که به یمنش از گوشۀ چشمان تو آموخته باشم
بیشتر بخوانید...