ایوان طلا

سید حسن مبارز: من نه تنها، همه ي شهر در ايوان طلا آستين را به تماشاي خدا بالا زد

تا زمين خورد؛ پر از حادثه شد در جا زد                    سر به ديوار غم آن طرف صحرا زد

دل، پريشان شد و دستور جنون صادر كرد                اشك جاري شد و خود را به دل دريا زد

راه ديدار تو سخت است كه چشم خورشيد             مهر تاييد به پيشاني اين معنا زد

من نه تنها ، همه ي شهر در ايوان طلا                   آستين را به تماشاي خدا بالا زد

وسعت حرف تو و معجزه و آهوها                          برد با آن دهني هست كه اين ها را زد

از دل آه پدر تا حرمت راهي                                فكر ديدار تو ديشب به سر بابا زد

 

انتهای پیام/.

مطالب مرتبط