ساکن مشهد

سیدحسن مبارز:

نی نداریم ولی نای و نوایی داریم                      آه ای عشق عجب حال و هوایی داریم

ای همه هستی ما خوب خودت می دانی           در دل خویش به نام تو بنایی داریم

چشم داریم به گلدسته و گنبد ، گاهی              دور تا دور حرم سعی و صفایی داریم

ما که باشیم که با دوست مناجات کنیم               از حرم بود اگر حال دعایی داریم

ما ازین گوشه ی صحن حرمت ، در عالم              نه دل فاصله داریم نه جایی داریم

لطف حق بود اگر ساکن مشهد هستیم              به خداوند قسم خوب خدایی داریم

 

انتهای پیام/.

مطالب مرتبط