ابر و باران

سیدحسن مبارز: آه ای عشق هر دمم با توست هر کجا می روم خراسان است

فصل زیبای ابر و باران است                             فرصت گریه رو به پایان است

دوری از این حرم خودش دردیست                   درد هجران همیشه پنهان است

ای طبیبی که در حضور تو                             گفتن از درد خویش درمان است

دیر و زود ، آمده است این زائر                      خوب و بد هر چه هست مهمان است

جای حرفی نمانده است آخر                      «خانه از پایبست ویران است»

آه ای عشق هر دمم با توست                    هر کجا می روم خراسان است

 

انتهای پیام/.

مطالب مرتبط