شفايافتگان از امام رضا(ع)

بخشی از خاطرات کتاب شفایافتگان: مظهر عشق برين، زيارت، كوي رضا، بهشت عارفان، قبله نما، شكفتن گل دعا، كليد نگاه، بهترين خاطره‌ي من، ساحل آرامش، اشك زلال معجزه، معجزه امام هشتم و شفاي رقيه، دخترم بيا زيارت و ….

نام كتاب:  شفايافتگان از متوسلين به امام رضا(ع)

نويسنده: محمد غفوري

اين كتاب توسط انتشارات نشر شفا در دو جلد و دويست و هشتاد و شش صفحه منتشر شده است.

تو بندگي چو گدايان به شرط مزد مكن                        كه خواجه خود روش بنده پروري داند

نويسنده در اين كتاب به شرح حال تعدادي از شفا يافتگان رضوي پرداخته است. تعدادي از خاطرات اين کتاب به شرح زير است:

مظهر عشق برين، زيارت،  كوي رضا، بهشت عارفان، قبله نما، شكفتن گل دعا، كليد نگاه، بهترين خاطره‌ي من، ساحل آرامش، اشك زلال معجزه، معجزه امام هشتم و شفاي رقيه، دخترم بيا زيارت و ….

نام مقاله: نااستوار قلمداد شدن روايات فضل بن شاذان از امام رضا (ع)

پژوهشگر: بيات مختاري مهدي ، دانشگاه سيستان و بلوچستان

چكيده:  نگاشته هاي شيخ صدوق (م ۳۸۱ ق)، بويژه من لايحضره الفقيه، علل الشرايع و عيون الاخبار الرضا (ع) به فزوني حاوي نقل فضل بن شاذان نيشابوري (م ۲۶۰ ق) از امام رضا (ع) (م ۲۰۳ ق) است.

از سده هاي گذشته تاکنون، پژوهشيان علوم اسلامي، بويژه فقيهان با دل مشغولي وافر و اقبال گسترده، به آن اخبار استدلال جسته و در بسياري از ابواب فقهي، دستمايه اجتهاد خويش قرار داده اند. در سيصد و پنجاه حديث وسائل الشيعه، از منابع بنيادين استنباط و اجتهاد، نقل ابن شاذان از آن حضرت به قلم آمده است.

حديث پژوه معاصر محمدباقر بهبودي با استناد به رجال کشي و طوسي فضل را متولد پس از شهادت آن حضرت معرفي کرده و از اين رهگذر آن روايات را فاقد اعتبار، قلمداد نموده است. نويسنده اين مقاله با کند و کاو در آن دو کتاب رجالي و لحاظ کردن پاره اي قراين تاريخي و بررسي برخي از اساتيد و شاگردان فضل به رهيافتي متقابل رسيده و وي را متولد حدود سال يکصد و هشتاد هجري و پيش تر از آن مي داند که در نتيجه مي تواند از آن حضرت به روايت بپردازد.

انتهای پیام/.

مطالب مرتبط