فرزندآوری بعد از ازدواج ضامن حیات جامعه

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه فرزند آوری بعد از ازدواج یک رسالت دینی و شرعی است، افزود: وقتی دونفر با هم ازدواج می کنند ایجاد یک موجود دیگر به عنوان یک وظیفه به عهده پدر و مادر است چرا که خانواده به عنوان یک اجتماع کوچک در حیات و زندگی جامعه نقش دارد.

به گزارش «باب الجواد»  فائزه اردبیلی زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با گوهرشادنیوز، با بیان اینکه فرزندآوری بعد از ازدواج یک رسالت دینی و شرعی است، افزود: وقتی دونفر با هم ازدواج می کنند ایجاد یک موجود دیگر به عنوان یک وظیفه به عهده پدر و مادر است چرا که خانواده به عنوان یک اجتماع کوچک در حیات و زندگی جامعه نقش اساسی دارد.

 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق(ع) با اذعان به این مطلب به دنیا آمدن هر بچه، حیات بخشیدن به دوام یک جامعه است، تصریح نمود: به همین دلیل در انگار های دینی ما فرزندآوری فضلیت شمره شده و داشتن بچه زیاد توصیه شده است.

اردبیلی زاده در ادامه بیان داشت: حیات و ماندگاری یک جامعه علاوه بر رشد کمی که با فرزندآوری تحقق پیدا می کند، به رشد کیفی نیز نیاز دارد و  این رشد کیفی رخ نمی دهد مگر از طریق تربیت صحیح بچه ها توسط والدین. تربیتی که در آینده مشکلی از مشکلات جامعه را حل کنند.

وی اذعان داشت: تربیت یک پژشک، نخبه علمی یا یک تئورسین و …در واقع روح حیات را به جامعه تزریق می کند این عمل تا سالیان سال فضیلت دنیوی و اخروی را برای والدین به همرا دارد البته جامعه انسانی به وجود چنین انسان هایی نیازمند می باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به آیه ای از سوره مبارکه انعام گفت: خداوند در این آیه می فرمایند; فرزندانتان را از ترس رزق و روزی نکشید و از فرزند آوری جلوگیری نکنید که رزق و روزی فرزندان شما در دست ماست.

اردبیلی زاده ادامه داد: با به دنیا آمدن هر بچه خدا عنایتش بیشتر شامل حال شما می شود در واقع بچه ها گره گشای مشکلاتند و چه بسا با به دنیا آمدن بچه کسب و کار، رزق وروزی شما پر برکت تر شود.

وی با ذکر این مطلب که روابط عاطفی بین افراد در خانواده هایی که فرزندان بیشتری دارند، قوی تر است، افزود: در خانه هایی که معمولاً بچه ای وجود ندارد کشمکش های رفتاری بیشتر است البته این خلاء ها را به وسلیه فرزند پر می شود ضمن اینکه گناه و معصیت در منزلیکه فرزند هست به مراتب کمتر از خانه هایی است که تنهایی و غربت وجود دارد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امام صادق(ع) در پایان متذکر شد: فرزند با رفتار های شیرین منحصر به فردش و مسائل خاص خودش پدر و مادر را مشغول خود ساخته و مانع توجه والدین به فضا های نامرتبط دیگر می شود که نهایتاً اصلاح نهاد خانواده و اصلاح نهاد جامعه را در پی دارد.

انتهای پیام/.

مطالب مرتبط