زنان در شاهنامه برتر از مردان هستند

کزاری با بیان اینکه در شاهنامه زنان برتر از مردان است با آن که شاهنامه نامه پهلوانی مردانه است، گفت: خانم فریبا مقصودی که او را می توانیم دبیر بانوی ایرانی بنامیم کاری کرده است هم چنان زنانه نوبی را به خوش نگاشته است.

به گزارش «باب الجواد» و به نقل از خبرگزاری شبستان، مراسم رونمایی از شاهنامه به کتابت فریبا مقصودی با حضور چهره ها و شخصیت های فرهنگی و هنری چون استاد نصرالله افجعه ای، سیدمحمد بهشتی، حجت الاسلام محمود دعایی، میرجلال الدین کزازی، سیدرضا صالحی امیری، علیرضا تابش، دکتر کلانتری، محیط طباطبایی و… شامگاه دوشنبه ۴ مرداد در کتابخانه ملی برگزار شد.

 

جلال الدین کزازی، استاد شاهنامه پژوه در این مراسم گفت: بی هیچ گمان ایرانیانی راستین هستند، گرانمایه ترین گواه این ایرانی بودن همین است که امروز در این بزم بهین فواهین هم باز و هم ساز شده اید، ایرانی به ناچار زیباپرست است و هنردوست، اگر به کسی برخوردید که با زیبایی بیگانه بود و هنر را نمی زید، او را ایرانی ندانید. هرچند در شناسنامه او را ایرانی بازنمایانده باشند، سرزمین ما از روزگاران قدیم سرزمین هنر بوده است.

 

وی خاطر نشان کرد: در میان هنرهای سرزمین ما چند هنر ارزش بیشتر داشته اند و گسترش روایی داشته اند، برترین این هنرها سخن است، آفرینش هنری در زبان، ما به آن می بالیم که نخستین سروده ایرانی را زرتشت پدید آورده است، «گاهان» او با خدای وی اهورا مزدا، بی گمان گرامی ترین و گرانمایه ترین شاهکارهای ادب جهان در ایران بوجود آمده است این سخنی به گزاف نیست. ۲ هنر دیگر در ایران پیشینه تاریخی دارند نگارگری و خوشنویسی، پیشینه این ۲ هنر به دوران باستان برمی گردد این ۲ هنر در ایران آنچنان کارکرد آیینی داشته اند که در جاوند شده اند.

 

میرجلال الدین کزازی افزود: اندک نوشته هایی که که از دست برد روزگار برکنار مانده است و به دست ما رسدیه است هم خوش نوشته شده است، هم نگارین از این روست که مانی نماد نگارگری شده است نه تنها در ایران بلکه در بخش گسترده ای از جهان در چین به آن مهر مانی می گویند، این ۳ هنر در پیوند با یکدیگر سالیان زیاد پاییده اند، هنگامی که شاهکاری ادبی را به زیبایی فراپیش خوانندگان هنردوست قرار دهند خوش می نوشتند و با نگارش دلربا می آراستند به ویژه با ریزنگاره یا مینیاتور سال هنر دیگری در ایران زمین به وجود آمد که هنر کتاب آرایی یا آرایش دفتر بنامیم، این دفترهای نگار من خوش نوشته مایه نازش گنج خانه ها در سراسر جهان است.

 

این استاد شاهنامه پژوه اظهار داشت: دیروز بزمی دیگر در تهران برپا بود یکی از شگفتی های این بزم با این بزم پیوند دارد، در آن بزم در گنج خانه نیاوران سامان داده بود از نوشته دیگری از شاهنامه که در کتابخانه پادشاهی پاس داشته می شد پرده برداری شد، یکی از نامورترین شاهنامه ها شاملو بود، این شاهنامه چند دهه پیش به بهای گزافی خریده اند و از چنگ بیگانگان درآورده اند و دیروز پرده از این عروس دل آرای برگرفته اند؛ داستان شاهنامه طهماسبی را می دانید، شاهکاری در دفترآرایی که آزمندان و سودایان سودا و سود آن را پاره پاره کردند تا جداگانه ریزنگاره هایش را به بهای بسیار بفروشند.  این سه ادب، خوشنویسی  و نگارگری در پیشینه فرهنگ ایران دوشادوش یکدیگر به کار گرفته می شدند.

 

وی خاطر نشان کرد : این بزم از دیدی با بزم های دیگر که به پاس برنوشته های نگارین و خوش نگاشته برگزار می شود نایکسان است، امروز ما برنوشته ای را می خواهیم ارج بنهیم که خوشنویس آن بانویی هنرمند است. زنان خوشنویس گهگاه در ایران زمین پدید آمدند اما گهگاه به خواست دل از سر نوجویی به خوشنویسی روی می آورده اند، هیچ زن خوشنویسی را نمی شناسید که شاهکار ادبی را از آغاز تا انجام خوش نوشته باشد، نخست بار است که بانوی هنرمند شاهکاری گرانسنگ و بی مانند نه تنها در ادب ایران در ادب جهان را خوش نوشته است، شاهنامه را دوستان گفتند این بانو کار مردانه کرده است و گردآفرین هنر خوشنویسی است، اگر بانوی زن سالار در این جلسه بود می خروشید که کار زنان را به مردان می نهند.

 

میرجلال الدین کزارزی اظهار داشت: چهره برجسته زنان در شاهنامه، چهره رزم آور تنها نیست، گردآفرید زنی است دیگر سازن، زنی است پهلوان او در قلمرو وی بالا می افزاید و شگفتی می آفریند که نازشگاه مردان است. آوردگاه، سهراب را به ستوه درمی آورد سهرابی که در چشم به هم زدنی پهلوانی از دو زمان گودرزیان هژیر را بر خاک فرو می کوبد به گونه ای که مغز او از آنچه بازوی او کرده است در شگفت می ماند. زن پهلوان دیگر در شاهنامه شگفتی آفریده است و سپاه چین را تارانده است، گردینه خواهر بهرام چوبین، اما ما در شاهنامه با زنانی بالاتر می توانیم خرد، زنانی به گونه سین دخت، گردآفرین اگر ارجمند است هم بالای مردان کاری را به سامان رسانده است اما سین دخت در کاری بسیاری دشوار کامیار می شود که نامی ترین مردان در آن می مانند گرهی کور را می گشاید که نه سام، نه نریمان، نه مردمی بزرگ آن را نمی توانسته است بگشاید (پیوند زال و رودابه) تنها گره را سین دخت می گشاید.

 

وی افزود: در شاهنامه زنان برتر از مردان است، با آنکه شاهنامه نامه پهلوانی مردانه است، خانم فریبا مقصودی که او را می توانیم دبیر بانوی ایرانی بنامیم کاری کرده است هم چنان زنانه نوبی را به خوش نگاشته است (نوبی نامه پارسی قرآن است) نگاشته های دیگری را از این دست هم دارد، گذشته از اینها بانویی فرخنده خو است هم فرخنده خو و افروخته جان و هم افروخته دل است.

 

میرجلال الدین کزارزی همچنین گفت: امروز بی گمان روزی دیگرمان است روزی که در سرنوشت خوشنویسی ایران همواره از آن یاد خواهد شد، زن ایرانی نه تنها کم از مرد نیست در زمینه های برتر از مردان است، زنان جهان اگر بخواهند نمونه نیک از زنی داشته باشند من دانشورانه می گویم نه از سر شیفتگی می گویم زن ایرانی را برگزینند زن ایرانی گاهی ارج و پایگاه خود را آنچنان که باید نمی شناسند.همین یک نکته والایی زن ایرانی را بسنده است.

انتهای پیام/.