آغاز کار طرح «خدمتگزاران رضوی» همزمان با دهه کرامت

همزمان با دهه کرامت کانون های خدمتگزاران رضوی در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی فعالیت خود را آغاز می کنند.

به گزارش «باب الجواد» و به نقل از آستان نیوز، آستان قدس رضوی با اجرایی کردن طرح خدمتگزاران رضوی زمینه همکاری را برای همه افرادی که دارای توانمندی های مختلف هستند و می خواهند کمکی به محرومان و مستضعفان کنند، فراهم کرده است، لذا برای اداره و نظارت این طرح کانون هایی با عنوان خدمتگزاران رضوی در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی راه اندازی می شود.

کانون خدمتگزاران رضوی نهادی است مردمی و تحت ساماندهی آستان قدس رضوی در سراسر کشور که با هدف به کارگیری خدمتگزاران رضوی در ارائه خدمت به محرومان تشکیل می شود.
اعضای ستادی کانون های خدمتگزاران رضوی اشخاص داوطلب از کانون ها هستند که وظیفه آن ها فعالیت در راستای پیگیری امور ستادی است.
همچنین رابط شهرستان فعال در این کانون ها شخصی است که مسئولیت شناسایی و ساماندهی کانون ها و خدمتگزاران رضوی را برعهده دارد و از سوی نماینده آستان قدس رضوی در استان تعیین می شود.
اشخاص داوطلب ارائه خدمت به محرومان تحت ساماندهی آستان قدس رضوی با نظارت کانون خدمتگزاران رضوی و با بهره گیری از مزایا و پاداش های تعریف شده در آیین نامه خدمتگزاران رضوی در راستای تحقق اهداف حوزه خدمتگزاری به محرومان فعالیت خواهند کرد.
یادآور می شود؛ کانون خدمتگزاران رضوی در حقیقت بستر ساماندهی خدمتگزاران افتخاری است که همزمان با دهه کرامت در هر شهرستان ۳کانون خدمتگزاران رضوی فعال می شود.
انتهای پیام/.

مطالب مرتبط