آرشیو برچسب

امام رضا(ع)

حافظ و قبله هفتم

در كتاب «حافظ و قبله هفتم» به بررسي اشعار ديگر حافظ و جايگاه امام در آن پرداخته شده است و در ادامه آن اشعار شاعران…

جایزه

شکوفه توتونچی: واقعا فکر می‌کرد بهشت ِ و البته وارد ِ بهشت ِ رضا (ع) شده بود! بعد از دو دهه رفتن به حرم، بهتی…

جوابم بده

ام کلثوم باقری: چند روزی در حرم متوسل شدم و با دعا و اصرار از امام رضا(ع ) خواستم که یا حاجتم را بدهد و یا اگر نمی…