آرشیو برچسب

زائر

لحظه‌ی زیبا

سیدحسن مبارز: بسپار دلت را به همین فرصت اندک بدرود خداحافظت ای لحظه ی زیبا

همسفر مشهد

صبح تازه رسیده بود به مشهد، میان صحن پشت پنجره فولاد ایستاد و داشت ذکر می ‏گفت، صدای آشنایی صدایش زد، آقا صابر!