آرشیو برچسب

زنان مطلقه

زنان معلقه معظلي تازه

متاسفانه امروزه به دلیل عدم تعلق قانونی و شرعی و بعضا عرفی بین بعضی از زوجین، هیچ گونه تعهدی نیز در قبال زن و…