آرشیو برچسب

سقاخانه

تطهیر در حرمش

آمنه سادات موسوی: در سقاخانه، از طراوات نرگس می نوشیم و شعله آتشی که در دلمان شعله ور شده، خاموش می شود.

سقاخانه

محمدجمال رنجبر: شخصی به نام اسماعیل خان بر فراز سنگ‌آب پوششی هشت ضلعی و سقفی گنبدی شل بنا نهاد و آن را طلاکاری کرد.