آرشیو برچسب

سیدحسن مبارز

لحظه‌ی زیبا

سیدحسن مبارز: بسپار دلت را به همین فرصت اندک بدرود خداحافظت ای لحظه ی زیبا

ایوان طلا

سید حسن مبارز: من نه تنها، همه ي شهر در ايوان طلا آستين را به تماشاي خدا بالا زد